Industrial Communication Training

Podstawy automatyzacji

W niniejszym module szkoleniowym dokładnie wyjaśniono zasady działania oraz moduły systemu w automatyzacji, a także ich interakcje.

Podzespoły systemów automatyzacji

Tutaj można znaleźć przegląd podzespołów, a także przełączników LAPP oraz portfolio przewodów do przesyłania danych. Aby odblokować ocenę, należy kliknąć wszystkie interaktywne elementy w rozdziale i wypełnić pasek postępu.

Systemy Fieldbus

Tutaj możesz dowiedzieć się więcej o systemach magistrali BUS, ich specjalnych funkcjach i obszarach zastosowania. Aby odblokować ocenę, kliknij wszystkie interaktywne elementy w rozdziałach, aby wypełnić pasek postępu.

Systemy Ethernet

Moduł szkoleniowy zawiera przegląd topologii ETHERNET, w tym odpowiednie interfejsy oraz komponenty. Aby odblokować ocenę, kliknij wszystkie interaktywne elementy w rozdziałach, aby wypełnić pasek postępu.

For full access please contact our HR department at eva.martinez@lappgroup.com